Privacyverklaring

1. Verantwoordelijke

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jan Ebbinge Fotografie verwerkt van gebruikers van zijn diensten en bezoekers aan zijn website op jan-ebbinge.nl. Indien u persoonsgegevens aan mij verstrekt geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Jan Ebbinge te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, te bereiken middels:
– e-mail: jan.ebbinge@online.nl
– telefoon: +31(0)6.519.514.56

2. Welke gegevens verwerk ik en voor welk doel

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik via de website verwerk:
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier dan wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Onder deze gegevens behoren:
– Naam
– E-mailadres

2.1 Met als doel:

– Om de functie en de werking van de eigen website op https://www.jan-ebbinge.nl en om dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren teneinde de bezoeker beter van dienst te kunnen zijn in de verstrekking van informatie op de site.
– Om de gebruikte computer en apparaat te kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van deze website.
– Verder gebruik ik de IP-adressen om uw locatie te bepalen (op stadsniveau).

Wanneer u mijn website bezoekt, wordt het het IP-adres van uw computer geregistreerd, locatiegegevens, uw browserinstellingen en apparaat type. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer die wordt gebruikt om de website te bezoeken. Browserinstellingen kunnen het type browser dat u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en tijdszone. Deze informatie wordt verzameld om de gebruikte computer te kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van mijn website. Verder worden de IP-adressen gebruikt om uw locatie te bepalen (op stadsniveau) en om bij te houden hoeveel unieke ip’s er per jaar op de website komen. De informatie m.b.t. internetbrowser en apparaat type worden gebruikt om de werking van de site in de verschillende browsers te monitoren en te verbeteren teneinde een betere gebruikservaring aan de bezoekers aan mijn website aan te kunnen bieden. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet bedoeld om u als individu te herleiden.

Uw naam en e-mailadres worden door mij gebruikt om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw vraag of verzoek. Ik zal die persoonsgegevens niet delen, verkopen, ruilen of een derde party toestemming geven om de gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden.

2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via jan.ebbinge@online.nl, dan verwijder ik deze informatie.

2.3 Communicatie

Deze website heeft een contactformulier. Contact is ook mogelijk via het versturen van een e-mail. Wanneer u e-mail of andere berichten naarJan Ebbinge Fotografie verzendt, is het mogelijk dat Jan Ebbinge Fotografie die berichten bewaart. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Jan Ebbinge Fotografie zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover hij mocht beschikken. De verstuurde gegevens zullen door Jan Ebbinge Fotografie vertrouwelijk worden behandeld. Jan Ebbinge Fotografie gebruikt geen e-mailadressen voor het retargeting voor advertenties noch voor enig ander marketingdoeleinde. Jan Ebbinge Fotografie zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij mocht beschikken.

3. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Jan Ebbinge Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van maximaal 7 jaar, omdat dit wettelijk bepaald is.

4. Beveiligingsmaatregelen

Op deze website van Jan Ebbinge Fotografie kunt u veilig navigeren omdat gebruik gemaakt wordt van de Secure Socket Layer. Te herkennen aan een groen slotje met ‘https’ in de adresregel.
Gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

4.1 Het delen van persoonsgegevens met derden

Jan Ebbinge Fotografie verstrekt informatie uitsluitend aan derden (met toestemming van u) als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4.2 Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Jan Ebbinge Fotografie gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

4.3 Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op deze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Als u niet wilt dat u herkend wordt/getracked wordt, dan kunt u tot die tijd de cookies van uw browser uitzetten. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.
Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Tip:
De site van de consumentenbond geeft u uitleg over het verwijderen en uitschakelen van de verschillende cookies: https://www.consumentenbond.nl/tablet/cookies-verwijderen

4.4  Links naar websites

Op deze website staan links naar externe websites van bedrijven en instellingen als ik denk dat die informatie waardevol voor u is. De opname van dergelijke links impliceert niet mijn onderschrijving van dergelijke websites. Ik heb geen controle over de inhoud van dergelijke websites van derden en ben niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken. Jan Ebbinge Fotografie heeft geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving en raadt u aan om het privacybeleid van deze websites van derden zelf goed door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de mijne.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens Jan Ebbinge Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik over u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar jan.ebbinge@online.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jan Ebbinge Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5.2 Beveiliging persoonsgegevens: Vragen en contact

Jan Ebbinge Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen Jan Ebbinge Fotografie. Ook als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jan.ebbinge@online.nl.

6. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 juni 2018.